Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2013

sashka
1615 f860
Reposted fromfriends friends viamenia menia
Sponsored post
feedback2020-admin
sashka
9058 7c9b
Reposted fromscorpix scorpix viahouseofpain houseofpain
sashka
1679 1391 500
Reposted fromoluha oluha viagriber griber
9151 71b4
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagriber griber

October 26 2013

sashka
Jeśli nie wiesz co wybrać, rzuć monetą. 
Kiedy będzie w powietrzu, będziesz wiedział na co liczysz. 
— Demotywatory.pl
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamyname myname
sashka
2321 0405
Reposted fromindigestible indigestible viamyname myname
sashka
1419 c37a 500
Reposted fromadelajda adelajda viamyname myname
sashka
sashka
Jesteśmy tak próżni, że obchodzi nas opinia nawet tych, którzy nas nie obchodzą. 

— Marie von Ebner-Eschenbach
Reposted fromunr-eal unr-eal viaguerriera guerriera
sashka
5778 c979
Reposted fromindigestible indigestible viagriber griber
sashka
9094 942e 500
Reposted fromgosiao gosiao viagriber griber
sashka
2620 869a
Reposted fromcountingme countingme viagriber griber
sashka
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie.
Reposted fromcytaty cytaty viagriber griber
7695 a868 500
Reposted fromdeviate deviate viagriber griber
sashka
1405 f1f4
Reposted fromretaliate retaliate viagriber griber
sashka
3960 3696
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamyname myname
sashka
1016 c09e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamyname myname
1206 465d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...